Udvikling og implementering af modeller til bygningsintegreret opvarmning og køling i simuleringsprogrammet BSim

 • Weitzmann, Peter (Project Manager)
 • Rose, Jørgen (Project Participant)
 • Grau, Karl (Project Participant)
 • Johnsen, Kjeld (Project Participant)
 • Olesen, Bjarne W. (Project Participant)
 • Hultmark, Göran (Project Participant)
 • Skjold, Jan (Project Participant)
 • Hummelshøj, Reto (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Det overordnede formål med projektet er at fremme projektering af energieffektive bygningsintegrerede vandbårne opvarmnings- og kølesystemer.

  Gulvvarme er i dag den mest udbredte opvarmningsform i boliger og daginstitutioner, mens kølelofter og bygningsintegrerede køle-systemer vinder hastigt frem som et energieffektivt alternativ til airconditionanlæg i kontor- og erhvervsbyggeri. Imidlertid findes der i dag ingen brugervenlige modeller, som kan anvendes til beregning af sådanne vandbårne opvarmnings- og kølesyste¬mer i sam-spil med bygningens dynamik og øvrige systemer.

  I projektets udvikles dynamiske simuleringsmodeller for vandbårne bygningsintegrerede systemer og disse implemen¬teres i BSim, som er langt det mest anvendte program i Danmark til simulering og analyse af indeklima- og energifor¬hold i bygninger. Hos de pro-jekterende har der i de seneste år været et udtalt behov for værktøjer til optimering af disse meget udbredte installationssystemer, og med de nye energikrav øges behovet betydeligt. Programmet vil give væsentlig bedre mulighed for design af energirigtigt bygge-ri, hvilket vil kunne resultere i energibesparelser for både nye og eksisterende bygninger, samtidig med at der kan opnås et bedre termisk indeklima. Forbedringerne opnås blandt andet som følge af muligheden for bedre styring og regulering af systemet.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/200631/12/2007

  Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Lindab A/S (Project partner)
  • Danfoss AS (Project partner)
  • Danish Building Research Institute (Project partner)
  • COWI A/S (Project partner)
  • Technical University of Denmark (Project partner)
  • Uponor Wirsbo A/S (Project partner)

  Funding

  • Miljøstyrelsen