Udvikling og design af et mikrobølgemodtagersystem til måling af hurtige ioner i fusionseksperimenter

  • Furtula, Vedran (PhD Student)
  • Michelsen, Poul (Main Supervisor)
  • Johansen, Tom Keinicke (Supervisor)
  • Leipold, Frank (Supervisor)
  • Skou, Niels (Examiner)
  • Kasparek, Walter (Examiner)
  • Trier, Jesper (Examiner)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date15/12/200829/05/2012

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.