Udvikling og anvendelse af ikke-lineære svingningsanalyse værktøjer til industrielle roterende maskineri

  • Lahriri, Said (PhD Student)
  • Santos, Ilmar (Main Supervisor)
  • Klit, Peder (Examiner)
  • Steffen Jr., Valder (Examiner)
  • Pennacchi, Paolo (Examiner)
  • Hartmann, Henning (Supervisor)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science