Udvikling og anvendelse af ikke-lineære svingningsanalyse værktøjer til industrielle roterende maskineri

 • Lahriri, Said (PhD Student)
 • Santos, Ilmar (Main Supervisor)
 • Klit, Peder (Examiner)
 • Steffen Jr., Valder (Examiner)
 • Pennacchi, Paolo (Examiner)
 • Hartmann, Henning (Supervisor)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/200904/04/2013

  Funding

  • ErhvervsPhD-ordningen VTU

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.