Udvikling og afprøvning af motorkoncept optimeret til motordrift på forgasningsgas

Project Details

Description

Projektet omhandler udvikling og afprøvning af et motorkoncept til motordrift på forgasnings-gas. Motorkonceptet baseres på kommercielt tilgængelige dieselmotorbaserede generatoranlæg med højt kompressionsforhold og høj virkningsgrad. Det ønskes eftervist at det er mere renta-belt og hensigtsmæssigt at ombygge og optimerer et dieselanlæg direkte til gnisttændingsdrift på forgasningsgas frem for at ombygge og optimerer et naturgasanlæg.
I projektet ombygges et kommerciel dieselmotor-generatoranlæg på omkring 20 kWel så det er direkte optimeret til motordrift på forgasningsgas. Ombygningen omfatter blandt andet udvik-lingen af et kombineret gasrampe og gas/luft blandings aggregat, der muliggør motordrift ved varierende gastryk uden at influerer på motorens stabilitet. Formålet er at opbygge, afprøve og optimerer performance og undersøge økonomien i motorkonceptet med to forskellige konfigu-rationer, turboladet og ikke turboladet.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200530/08/2008