Udvikling, afprøvning og implementering af GPC-regulatorer i fjernvarmesystemer

 • Madsen, Henrik (Project Manager)
 • Nielsen, Torben Skov (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Formålet med projektet er at udvikle praktisk anvendelige GPC (General Predictive Control) reguleringsalgoritmer til driftsoptimering af kraftvarme- og fjernvarmesystemer. Arbejdet er en videreførelse af et tidligere EFP projekt - "Optimeret drift af fjernvarmesystemer".
  GPC-regulatoren er baseret på tidligere fundne modeller for tidsforsinkelse og tempertur forløb i distributionssystemet samt på prognosemodeller for forventet varmeforbrug. Den styrede variabel er fremløbstemperaturen der optimeres mht. brændselsforbrug, forsyningssikkerhed, slitage på distributionssystemet mm.. De udviklede algoritmer afprøves online hos Høje Taastrup Fjernvarme. Arbejdet er delvist finansieret af Energiministeriets Forskningsprogram gennem EFP93 - 'Regulering af fremløbstemperatur".
  StatusFinished
  Effective start/end date01/07/199330/06/1996

  Collaborative partners

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.