Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

 • Svendsen, Svend (Project Manager)
 • Laustsen, Jacob Birck (Project Participant)
 • Hviid, Christian Anker (Project Participant)
 • Johnsen, Kjeld (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Det er projektets mål, at etablere et solidt projekteringsgrundlag til arkitekter og ingeniører i form af pro-duktdokumentation for et antal solafskærmninger samt to beregningsværktøjer til brug i den tidlige skitse-fase og i detailprojekteringen. Projekteringsgrundlaget udvikles af de to stærkeste forskningsmiljøer på området i samarbejde med den nystartede brancheorganisation, SOLA, som omfatter alle de førende pro-ducenter af solafskærmninger i Danmark. Det er en styrke i projektet, at SOLA – som er nystiftet og ikke selv umiddelbart kan løfte sådan en opgave – deltager aktivt i projektet.
  Projektet resulterer i en standardiseret dokumentationsform for solafskærmninger, udviklet i samarbejde med den danske brancheorganisation. Data vil kunne anvendes direkte i de udviklede beregningsværktø-jer BuildingCalc og Bsim2002, som i udstrakt grad anvendes i bygningsprojekteringen i dag. Beregnings-værktøjerne giver de projekterende bedre muligheder for at optimere solafskærmningers integrering i fa-caden, hvilket kan føre til besparelser til opvarmning, ventilation, køling og belysning. Programmerne laves klar til brug for de projekterende primo 2006 så de kan benyttes i forbindelse med de nye energirammer, der også omfatter elforbruget til ventilation, køling og lys. En sidegevinst ved projektet er, at det visuelle indeklima (f.eks. blænding og direkte sollys på computerskærmen) også vil blive simuleret og evalueret.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/200531/01/2008

  Collaborative partners

  Funding

  • Miljøstyrelsen