Udvikling af typehuse i lavenergiklasse 1

  • Rose, Jørgen (Project Participant)
  • Tommerup, Henrik M. (Project Participant)

Project Details

Description

Formålet med projektet er at udvikle typehuse med så lavt energiforbrug at de opfylder kravene til lavenergiklasse 1, jf. nye energibestemmelser i Bygningsreglementet.

I forbindelse med skærpelsen af energikravene i bygningsreglementet indføres også en klassificering af lavenergibyggeri. Bygninger med et energiforbrug på kun 50 % af bygningsreglementets energiramme vil kunne betegnes som ’lavenergiklasse 1 bygninger’ og dokumentation herfor vil kunne ske i henhold til EU-direktivet om energimærkning af bygninger. Hermed er der åbnet mulighed for forbrugeren til at vælge bygninger med bedre energimæssige egenskaber. For at stimulere anvendelsen af denne klassificering, og for derved at åbne mulighed for yderligere energibesparelser i nybyggeriet er der et stort behov for at vise eksempler på løsninger som kan leve op til kravene for denne klassificering.

Formålet med projektet er således, gennem samarbejde med typehusproducenter og byggevareproducenter, at vise at der kan udvikles og tilbydes typehuse som fuldt dokumenteret i henhold til EU-direktivet lever op til lavenergiklasse 1 kravene. Dette er især vigtigt for at synliggøre mulighederne og få startet en proces hvor der skabes et marked for huse med bedre energiegenskaber end kravet og dermed bane vejen for udviklingen af byggevarer og systemløsninger, der kan danne grundlag for at lavenergiklasse 1 kan gøres til krav i Bygningsreglementet om 10 år.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200501/06/2006