Udvikling af optimeringsmodeller og løsningsmetoder til ruteplanlægning inden for trampfart

 • Vilhelmsen, Charlotte (PhD Student)
 • Larsen, Jesper (Main Supervisor)
 • Pisinger, David (Examiner)
 • Andersson, Henrik (Examiner)
 • Oliveira, José Fernando (Examiner)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201019/12/2014

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.