Udvikling af on-line målinger af nonopartikler i luft og eksponeringsmålinger i arbejdsmiljøet

 • Levin, Marcus (PhD Student)
 • Mølhave, Kristian Speranza (Main Supervisor)
 • Jensen, Keld Alstrup (Supervisor)
 • Koponen, Ismo Kalevi (Supervisor)
 • Schmid, Silvan (Examiner)
 • Ketzel, Matthias (Examiner)
 • Mäkelä, Jyrki Mikael (Examiner)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date15/07/201229/09/2015

  Funding

  • Offentlig finansiering

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.