Udvikling af ny teknik til fosfor-indvinding fra aske fra forbrænding af spildevandsslam

Project Details

Description

Regeringens overordnede vision for affaldshåndtering er, at ingen ressourcer må gå til spilde på længere sigt. En væsentlig ressource, som tabes i dag, er fosfor. Det vurderes, at der kun er til mellem 40 til 100 års forbrug tilbage i de primære ressourcer, og desuden bliver kvaliteten af den udvundne fosfor dårligere med stadig højere koncentration af cadmium, der er uønsket i miljøet . Miljøstyrelsen ønsker at få undersøgt, om fosforen i forskellige termiske behandlede organiske restfraktioner med en relativ billig metode kan gøres plantetilgængelig for at sikre genanvendelse af en denne knappe ressource. Som vigtig sidegevinst skal der med oparbejdning af fosfor fra disse sekundære ressourcer tilstræbes, at tungmetalbelastningen, særligt cadmium, bliver reduceret.
Dette projekt omhandler en ny metode til oparbejdning af fosfor fra asker fra forbrænding af spildevandsslam (SSA), som typisk har en høj koncentration af fosfor (15-20% P2O5) . Denne asketype er derfor relevant som sekundært råmateriale til produktion af fosforgødning. Fosforen i asken er primært på en form, som er utilgængelig for planter, og desuden indeholder asken en række tungmetaller, som ikke ønskes spredt i miljøet. Asken er således ikke direkte anvendelig som gødning, men må behandles dels for at fraseparere de uønskede metaller og dels for at ændre fosfors kemiske form til plantetilgængelig.
StatusFinished
Effective start/end date15/10/201015/10/2011

Funding

  • Miljøstyrelsen