Udvikling af metoder til at vurdere resistensudvikling i husdyrbesætninger

 • Angen, Øystein (Project Manager)
 • Olsen, John Elmerdahl (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Der er stort fokus på anvendelse af antibiotika i landbruget på grund af frygt for udvikling af resistente bakterier,
  der kan true fremtidig sygdomsbehandling i besætningerne med nedsat dyrevelfærd til følge. Resistente
  bakterier er videre mistænkt for at kunne overføres til mennesker via levnedsmidler og give anledning
  til infektion, som ikke kan behandles. Firs procent af det danske antibiotikaforbrug til dyr anvendes i
  svineproduktionen og overvejende til behandling af tarmbetændelse. En væsentlig mangel for at vurdere
  risikoen for spredning af resistens er at der ikke foreligger nemme metoder til at kvantificere graden af antibiotikaresistens
  i en besætning. Dette projekt tager sigte på at udvikle en generelt anvendelig og
  kvantificerbar metode til at vurdere resistens på besætningsplan. Metoden baserer sig på kvantitative
  PCR-test (qPCR) på genetiske markører, som i projektet vil blive sammenholdt med traditionelle metoder
  til resistensbestemmelse ved dyrkning på selektive medier og undersøgelse af indikatorbakterier, og med
  vurdering af global effekt på tarmfloraen. Projektet forventes at kunne fremskaffe et metodemæssigt
  grundlag, der vil kunne anvendes til hurtig og omkostningseffektiv dokumentation af resistens i besætninger,
  til certificering af lavt niveau af resistens og frihed for særlige gener, og til målrettede anbefalinger
  vedrørende anvendelse af antibiotika til produktionsdyr.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/201001/03/2013