Udvikling af metode til integreret bæredygtigt design

 • Landgren, Mathilde (PhD Student)
 • Jensen, Lotte Bjerregaard (Main Supervisor)
 • Sattrup, Peter Andreas (Supervisor)
 • Toftum, Jørn (Examiner)
 • Hansen, Ellen Kathrine (Examiner)
 • Kiesslinger, Jørn (Supervisor)
 • Bögle, Annette (Examiner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Computer Science

  Earth and Planetary Sciences