Udvikling af mere effektive og billigere MEA'er til PEM brændselsceller

  • Bjerrum, Niels J. (Project Manager)
  • Li, Qingfeng (Project Participant)
  • Yde-Andersen, Steen (Project Participant)
  • Steenberg, Thomas (Project Participant)
  • Plackett, David (Project Participant)

Project Details

Description

En MEA er selve hjertet i en PEM-brændselscelle. MEA'en (på engelsk membrane-electrode-assembly), består af en ionledende membran, to lag katalysator - et på hver side af membranen - som en sandwich mellem to elektroledende gasdiffusionslag. Det foreliggende projekt sigter mod at forbedre materialerne til MEA'en og teknologierne til fabrikation af materialerne.
Alle aspektrer af MEA'erne vil blive behandlet. Det drejer sig om polymeren (ved modifikation af polymermembranen og ionomeropløsninger), katalysatorerne (optimering og fabrikationsteknikker), gas-diffusionselektroden (opskalering og tilpasning for at opnå større reproducerbarhed), fremstillingsprocessen og evalueringen.
StatusFinished
Effective start/end date03/02/200531/01/2008

Collaborative partners