Udvikling af matematiske metoder til modellering og løsning af rutelægningsproblemer

 • Kohl, Niklas (PhD Student)
 • Madsen, Oli B.G. (Main Supervisor)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/199231/10/1995

  Funding

  • DTU stipendium

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.