Udvikling af invivo-scrteeningsmetoder med krebsdyr til detektion af miljøfremmede stoffers hormonforstyrrende og reproduktionstoksiske effekter

  • Wollenberger, Leah (PhD Student)
  • Halling-Sørensen, Bent (Supervisor)
  • Baun, Anders (Examiner)
  • Bjerregaard, Poul (Examiner)
  • Williams, Tim D. (Examiner)
  • Kusk, Kresten Ole (Main Supervisor)

    Search results