Udvikling af integrerede DMFC & PEM brændselscelle enheder : (PSO-projekt)

Project Details

Description

Projektet fokuserer på udvikling af nye materialer og fremstillingsprocesser byggende på resultater for første
generation celler i projektet ”Udvikling af PEM brændselscellestak for små decentrale kraftvarmeanlæg” (PSO –
FU3402) der omfatter optimering af ”state-of-the-art” MEA konceptet med diskrete komponenter.
I projektet vil en dansk procesteknologi, der er udviklet på ICAT (DTU), blive anvendt til fremstilling af
optimerede katalysatorer. Optimeringen understøttes af udvikling og verificering af en elektrokemisk model
(SDU), hvor de kritiske parametre for en maksimal udnyttelse i 3-fase grænsen mellem elektrolyt, katalysator og
brændstof identificeres. Modellen vil danne grundlag for fremstilling af nye MEA strukturer, samt udvikling af nye
elektrode materialer - herunder nye katalysatorer baseret på nano-strukturer (Carbon Nano-Tubes / Graphite Nano-
Fibers) som substrat, og diffusionslag med høj ledningsevne. En avanceret CFD-baseret computer model (AAU),
som beskriver og fremmer forståelsen af de komplicerede sammenhænge mellem elektrokemi, thermodynamik og
strømningsforhold videreudvikles. Modellen anvendes som designværktøj i udviklingsprocessen af en integreret
enhedscelle. De optimerede komponenter vil blive karakteriseret enkeltvis for kritiske parametere med det
avancerede udstyr der er tilrådighed på universiteterne, samt løbende blive anvendt til fremstilling af enhedsceller
(IRD) der afprøves for effekttæthed og evalueres.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/200401/06/2007

Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • EWII Fuel Cells A/S (Project partner)
  • University of Southern Denmark (Project partner)
  • Aalborg University (Project partner)

Funding

  • Forsk. Andre statslige danske i øvrigt