Udvikling af en metode til monitorering af fødevareindkøb og efterlevelse af Kostråd til Måltider

Project Details

Description

Development of a method for monitoring food purchases and compliance with Dietary Guidelines for Meals
StatusActive
Effective start/end date01/05/202331/05/2024

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.