Udvikling af deponeringsanlægget AV-Miljø - Et dynamisk samarbejde mellem AV-Miljø og Miljø & Ressourcer DTU.

  Project Details

  Description

  Formålet med projektet er:
  -at undersøge gasemissionen fra AV-Miljø via måling af gassammensætning, gasemission og methanoxidation i afsluttede etaper, samt total gasemission fra AV-Miljø vha. storskala sporstofforsøg
  -at generere overblik over nuværende perkolatkvalitet og udvaskningsbetingelser
  -at etablere facilitet til storskala udvaskningstest med efterfølgende test af én affaldstype
  Acronym433
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/200431/12/2005

  Collaborative partners