Udvikling af deponeringsanlægget AV-Miljø - Et dynamisk samarbejde mellem AV-Miljø og Miljø & Ressourcer DTU.

Project Details

Description

Formålet med projektet er:
-at undersøge gasemissionen fra AV-Miljø via måling af gassammensætning, gasemission og methanoxidation i afsluttede etaper, samt total gasemission fra AV-Miljø vha. storskala sporstofforsøg
-at generere overblik over nuværende perkolatkvalitet og udvaskningsbetingelser
-at etablere facilitet til storskala udvaskningstest med efterfølgende test af én affaldstype
Acronym433
StatusFinished
Effective start/end date01/05/200431/12/2005