Udvikling af 2 kW naturgasreformere for høj- og lavtemperatur PEM-brændselsceller

  • Wit, Jan de (Project Manager)
  • Bjerrum, Niels J. (Contact Person)
  • Yde-Andersen, Steen (Project Participant)
  • Balslev, Per (Project Participant)
  • Steenberg, Thomas (Project Participant)
  • Pedersen, Aksel Hauge (Project Participant)
  • Kær, Søren Knudsen (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet har til formål at udvikle 2 kWe reformere for naturgasdrevne kraftvarmegeneratorer med PEM-brændselsceller med sigte på decentral anvendelse i enfamilieshuse. Projektet indeholder et reformersystem (inklusive ”shift unit”), som udvikles i forbindelse med projektet samt ”HotSpot” reformerteknologi udviklet af Johnson Matthey, England, og stillet til rådighed for projektet i form af et laboratorieanlæg. Formålet er i denne første fase at benytte Johnson Matthey reformerteknologi for hurtigst mulig at få adgang til små reformeranlæg baseret på ”state of the art” og herefter at kunne konkludere, i hvilken udstrækning Danmark skal udvikle små reformeranlæg for anvendelse til PEM-brændselsceller.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200430/09/2006