Udtrykkelse, oprensning og karakterisering af metalloenzymer involveret i neurophsykiatriske sygdomme

  • Haahr, Lærke Tvedebrink (PhD Student)
  • Christensen, Hans Erik Mølager (Main Supervisor)
  • Ulstrup, Jens (Examiner)
  • Thunnissen, Marjolein (Examiner)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date15/10/200819/09/2012

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.