Udarbejdelse af statusnotat vedrørende forbrændingsslagger.

Project Details

Description

Projektet skal skabe en udtømmende, men kort oversigt over væsentlige projekter vedr. slagger fra affaldsforbrænding, beskrive det nuværende vidensniveau mht. håndtering af forbrændingsslagger, og fremhæve centrale udviklingsområder fremover. Afrapportering består af en sammenskrivning af disse forhold i et engelsksproget statusnotat.
Acronym538
StatusFinished
Effective start/end date30/08/200431/12/2004