Udarbejdelse af måleprogram for komposteret fæces.

  Project Details

  Description

  Måleprogrammet skal benytte til at vurdere reduktionen af smitstoffer i human afføring som har været behandlet enten centralt i efterkomposteringsbeholdere eller i forskellige kommercielt tilgængelige komposttoiletter.
  Acronym242
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/200029/11/2000

  Collaborative partners

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.