Trivsel, produktivitet og selvledelse : Et studie af selvledelses betydning for trivsel og produktivitet i det moderne arbejdsliv

 • Bramming, Pia, National Research Centre for the Working Environment (Project Manager)
 • Pedersen, Michael, National Research Centre for the Working Environment (Project Participant)
 • Kristensen, Anders Raastrup, National Research Centre for the Working Environment (Project Participant)
 • Bojesen, Anders, National Research Centre for the Working Environment (Project Participant)
 • Raffnsøe, Sverre, National Research Centre for the Working Environment (Project Participant)
 • Mogensen, Mette, National Research Centre for the Working Environment (Project Participant)
 • Olesen, Kristian Gylling, National Research Centre for the Working Environment (Project Participant)
 • Andersen, Vibeke (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Trivsel og mistrivsel på arbejdspladsen tilskrives ofte ledelsesforhold. I dag er ledelse imidlertid ikke kun en opgave for ledelsen. Medarbejdere forventes og afkræves i øget omfang at tage ledelsen på sig i form af selvledelse. Selvledelse handler om, at individer selv kontrollerer og leder deres arbejdsindsats og selv er ansvarlige for deres produktivitet under specifikke outputkrav. Dette betyder bl.a. at nye og eksisterende ledelses-, organiserings- og teknologiformer kommer til udtryk på andre måder. Konsekvenserne for arbejdsmiljøet og mere specifikt for medarbejdernes trivsel er endnu uklare.  Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge, hvad udviklingen mod selvledelse betyder for forholdet mellem trivsel, ledelse og produktivitet samt at skabe viden om, hvilken betydning selvledelse som organiseringsform har for arbejdsmiljøet. Gennem projektet undersøger forskerne tre forskellige udviklingstendenser, hvor selvledelse som organisationsform synes at være særlig prægnant:

  Ændringer i ledelsesformer, som på en gang søger at motivere og måle medarbejdernes adfærd og præstationer.
  Ændringer i opfattelser af, hvordan medarbejderens personlighed og identitet er en ressource.
  Ændringer i arbejdets indhold, hvor medarbejderen skal afveje sin følelsesmæssige investering.
  Udviklingen mod selvledelse og de nævnte ændringer synes dermed at gøre trivsel til et komplekst problem, som individet i øget grad skal løse i forhold til sin egen produktivitet.


  Forskerne undersøger, hvad der sker, når medarbejderne selv skal løse individuelle trivselsproblemer. Resultaterne fra projektet får betydning i praksis, fordi de skaber viden og overblik over disse komplekse forhold. Afledt heraf skaber denne viden mulighed for at vurdere eksisterende værktøjer som eksempelvis stresshåndteringsværktøjer og medarbejderpræstationsmålinger og skaber afsæt for udviklingen af nye værktøjer.  Projektet omfatter to ph.d-projekter:

  Nye ledelseskoncepter og tilhørende teknologier og deres betydning for medarbejdernes selvledelse (delprojekt A).
  Selvledelse og tillid - trivsel, produktivitet og personlige identitetsprojekter (delprojekt B).
  Projektet udføres i samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Copenhagen Business School (CBS).
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200801/01/2012