Træfsikkerhed i produktudvikling gennem brugercentreret design: En undersøgelse af teori og praksis

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/201225/02/2016

  Funding

  • ErhvervsPhD-ordningen VTU

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.