Træfsikkerhed i produktudvikling gennem brugercentreret design: En undersøgelse af teori og praksis

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/04/201225/02/2016

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.