Transportens Innovationsnetværk : Aktivitet A8: Integrerede Produkt/Service-Systemer

  Project Details

  Description

  A8 Integrerede Produkt Service systemer

  Danske skibsværfter og udstyrsproducenter af maritimt materiel står stærkt på verdensmarkedet med hensyn til deres høje vidensniveau og produkternes høje kvalitet og driftssikkerhed. Markedet er dog, grundet den østasiatiske fremgang på marked, i stigende grad præget af intens priskonkurrence. Samtidig erfarer branchens virksomheder at der stilles større og større krav end nogensinde før til deres såkaldte aftersales ydelser og støtte af kunden. Hvilket er problematisk idet der i modsætning til deres etablerede og veldokumenterede processer og metoder til produktudvikling, ikke findes systematiske fremgangsmåder til serviceudvikling.

  Formålet med aktiviteten er at gøre det muligt at forskyde konkurrencen mod parametre såsom viden og kvalitet, hvor de danske virksomheder står stærkest. Dette kan gøres ved at øge virksomhedernes fokus på service og ved at ændre produkterne fra materielle produkter til integrerede serviceprodukter. Formålet er at undersøge, hvilke indsigter, aftaler og aktører der er nødvendige for at virksomhederne i den maritime branche bliver i stand til at skabe integrerede produkt- og serviceløsninger til deres kunder.

  Fremgangsmåden
  Gennem dialog, erfaringsudveksling og kortlægning af serviceudviklingsaktiviteter i den maritime branche, er målet med denne aktivitet at identificere fremtidige samarbejdsprojekter og konkrete tiltag hos virksomhederne. Gennem netværksmøder, interviews, workshops og en række on-site møder med skiftende værtsvirksomheder, vil de maritime brancheaktiviteter blive kortlagt, og der vil blive udarbejdet en affinitetsmodel. Branchesammenligning vil sideløbende blive skabt, via interviews, dialog med nøglepersoner fra andre industrier, samt via en studietur.

  Målgruppen
  Målgruppen for denne aktivitet er alle med professionel interesse for service-orienteret produktudvikling, udvikling af Produkt/Service-Systemer og after-sales generelt, fra den maritime og andre brancher.
  AcronymTINV
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/200931/05/2010

  Funding

  • Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd

  Keywords

  • Product/Service-Systems (PSS)