Translucent isolerende klimaskærm : Målinger og beregninger af et bygningselement med honeycomb.

  • Svendsen, Svend (Project Manager)
  • Holck, Ole (Project Participant)
  • Kragh, Jesper (Project Participant)

Project Details

Description

Traditionelle løsninger på nedbringelse af energiforbruget til bygningsopvarmning i form af mer-
eller efterisolering alene har både praktiske og æstetiske problemer. Derfor er også kombinationer
af traditionelle og alternative metoder i de seneste årtier forsøgt brugt. Honeycomb er et eksempel
på nye materialer som kan anvendes i kombination med andre alternative løsninger for opnåelse af
energibesparelser og dagslysudnyttelse. Med baggrund i hidtidigt opnåede forsøgsresultater med
honeycomb, er det vurderet at være værdifuldt med prøvning af det konkrete bygningselement. Bygningselementet er designet af Michael Carlsen og der er foretaget
optimering af honeycombe-tykkelsen (15 cm) af Lars Olsen, Teknologisk Institut [Olsen]. Der er i
løbet af projektforløbet opstået et behov om at se på transmittansforhold for et element med mindre
tykkelse (5 cm), idet honeycomben kombineres med henholdsvis aluminiumsgardiner ved
translucente tage og solvægge; samt ved tagintegrerede luftsolfangere.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200201/07/2002