Trafiksikkerhedens politiske og institutionelle vilkår

 • Sørensen, Claus Hedegaard (Project Manager)
 • Siren, Anu Kristiina (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Traditionelt er forskning og udredningsarbejde om trafiksikkerhed koncentreret til analyser af uheldsrisiko
  og trafikantadfærd samt af effekten af tiltag og prioriteringsværktøjer. Med et formål om at studere
  politiske og institutionelle vilkår for trafiksikkerhedspolitikken er nærværende projektforslag udtryk for
  en alternativ, supplerende tilgang til traditionel trafiksikkerhedsforskning, en tilgang, som spirer i lande
  omkring os.
  Projektet tager udgangspunkt i, at farten på vejene udgør den største udfordring i trafiksikkerhedsarbejdet,
  og fokus er på tre dimensioner: (1) Hvordan politisk-ideologiske positioner præger trafiksikkerhedsarbejdet
  om fart; (2) Hvordan de inter- og intraorganisatoriske samspil mellem aktører i og uden
  for den trafiksikkerhedspolitiske arena påvirker varetagelse af hensynet til trafiksikkerhed ved beslutninger
  og implementering; og (3) Hvordan videnskabelig baseret viden om trafiksikkerhed anvendes i
  beslutningerne?
  Metodisk indeholder projektet seks aktiviteter. Først udvikles projektets begrebsapparat og metode,
  hvorefter hastighedens politiske og institutionelle historie analyseres. Dernæst studeres politiskideologiske
  positioner om fart og trafiksikkerhed samt tre cases. Hensigten med hastighedens historie,
  analysen af politisk-ideologiske positioner og de tre cases er at lokalisere politiske og institutionelle
  vilkår for trafiksikkerhedspolitikken, som der samles op på i en efterfølgende tværgående analyse.
  Den afsluttende aktivitet består i formidling af projektets resultater.
  Projektet vil bidrage strategisk til trafiksikkerhedsarbejdet ved at øge opmærksomheden om politiske
  og institutionelle vilkår, og det vil bidrage til trafiksikkerhedsforskningen ved at styrke en ny vinkel.
  AcronymTS-Policy
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/201131/03/2012