Trackende solfanger

Project Details

Description

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem N.N. Energi ApS og DTU Byg.
N.N. Energi forpligter sig til at levere og afhente en drejbar konsol inklusive solfanger samt en stationær solfanger, og i øvrigt medvirke i testene i det omfang DTU Byg har brug herfor.

DTU Byg gennemfører effektivitetsmålinger for den stationære solfanger med forskellige solfangerhældninger. Desuden gennemføres målinger af ydelsen af solfangeren på konsollen. En matematisk model, der beregner ydelsen af denne solfanger valideres ved hjælp af målingerne. Med simuleringsmodellen beregnes årsydelser for den trackende solfanger ved forskellige hældninger og temperaturniveauer med det danske referenceårs vejrdata. De beregnede ydelser sammenlignes med beregnede ydelser for den stationære solfanger.
StatusFinished
Effective start/end date02/06/200930/06/2010