Traceability of packed and weighed fresh fish onboard vessels

  • Olsen, Karsten Bæk (Project Manager)
  • Frederiksen, Marco Thorup (Project Participant)
  • Popescu, Valeriu (Project Participant)

Project Details

Description

Søpakningsprojektet blev startet i begyndelsen af 1995. I alt fire skibe blev udvalgt som demonstrationsskibe for projektet. Skibene fik udstyr ombord, der muliggjorde skylning/vask, afblødning, størrelsessortering, vejning, pakning, mærkning og registrering af fangsten ombord. I en indkøringsperiode blev udstyret afprøvet og fejl rettet. Herefter søpakkede skibene deres fisk og data om afregningspriser/mængder er blevet indsamlet. Der er udarbejdet en afsluttende rapport med resultaterne af projektet.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/199501/08/1997

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.