Project Details

Description

I dette projekt videreudvikles en eksisterende computermodel, så den bliver i stand til at forudsige defektkoncentration og -fordelinger som funktion of FZ procesparametre. Computermodellen udvikles i et samarbejde mellem Topsil Semiconductor Materials A/S og Insistut for Fysik, DTU. Modellen kræver en bedre viden om, hvorledes de enkelte defekter vekselvirker med hinanden, især urenhedsatomers vekselvirkninger med vakancer. Denne viden kan opnås med detaljerede kvantemekaniske beregnier af individuelle atomers opførsel i krystallen, beregninger, der foretages ved Institut for Fysik, som led i projektet.
StatusFinished
Effective start/end date05/12/200515/09/2006

Collaborative partners

Funding

  • Forskningsrådene - Andre