Tolkning af billeder af svin og svinekød med neurale netværk og andre statistiske metoder med henblik på kvalitetsbestemmelse

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/01/199226/06/1995

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.