Tidsopløst protein genfoldning

Project Details

Description

Formålet for dette projekt er at foretage protein-foldnings eksperimenter, der kan analyseres i en nøjagtig tidssekvens og give et nyt indblik i protein-foldnings processen. Dette opnås ved hjælp af en ny, planlagt "pressure jump" opstilling, hvor et tryk på ca. 5000 atmosfærer (stort nok til at denaturere visse proteiner) hurtigt aftages. Denne teknik søges anvendt på flourescens eksperimenter og ønskes senere udvidet til NMR målinger.
StatusActive
Effective start/end date01/12/1997 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.