Project Details

Description

Affald udgør i dag en betydelig del af energiproduktionen i Danmark. Andelen forventes at stige i fremtiden, hvis affaldsmængderne stiger og energiudnyttelsen fortsat bliver bedre. For at kunne integrere blandt andet vindkraft er det afgørende, at det øvrige energisystem kan agere fleksibelt, hvilket især er en udfordring med affald. Øget liberalisering ændrer derudover rammerne for affaldshåndteringen og dens regulering. For at kunne sikre opnåelse af mål vedrørende fx andelen af affald der genanvendes under de ændrede forhold, er det nødvendigt at udvikle nye beslutningsstøtteværktøjer til både affaldsforbrændingsanlæg og myndigheder. I dette projekt udvikles 4 typer værktøjer til planlægning af affaldshåndtering med fokus på både genanvendelse og energiproduktion. Til brug for affaldsforbrændingsanlæggene udvikles i samarbejde med et større affaldsforbrændingsanlæg to nye beslutningsstøtteværktøjer: en model der optimerer affaldshåndtering set fra et økonomisk perspektiv og en model der vurderer affaldshåndtering fra et miljø- og ressourcemæssigt perspektiv. Begge modeller opskaleres til at håndtere nationale analyser til brug for nationale myndigheder. Dette kombineres med videreudvikling af to øvrige nationale modeller: en økonometrisk model til fremskrivning af affaldsmængder (FRIDA) og en energi system analyse model (Balmorel). Dette vil gøre det muligt at analysere og vurdere betydningen af at anvende affald til energiproduktion i fremtidens energi system.
AcronymTOPWASTE
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201131/12/2014

Collaborative partners

 • Technical University of Denmark (lead)
 • Lund University (Project partner)
 • University of Southern Denmark (Project partner)
 • RAM-løse edb (Project partner)
 • Amagerforbrænding (Project partner)
 • I/S Reno-Nord (Project partner)
 • Aalborg University (Project partner)
 • KTH Royal Institute of Technology (Project partner)
 • Swedish Environmental Research Institute (Project partner)
 • Holmboe Consult (Project partner)

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
 • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Keywords

 • Affald

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.