The gut microbiota as a sensitive indicator for biologically relevant residues of chemical pesticides in food produce exemplified by glyphosate (Roundup®)

Project Details

Description

Det er i løbet af det sidste årti blevet klart, at den naturlige bakterieflora i tarmen (kaldet tarmens mikrobiota) har meget stor betydning for menneskers generelle sundhedstilstand. Således er tarmmikrobiotaens sammensætning og aktivitet blevet koblet til en række vestlige livstilssygdomme som fx metabolisk syndrom. Valg af kost er naturligvis vigtigt i forhold til at påvirke mikrobiota’en, men også eventuelle restkoncentrationer af pesticider i fødevarer kan spille en rolle da flere pesticider, heriblandt glyphosat, er kendetegnet ved også at besidde antimikrobielle egenskaber. I forbindelse med risikovurdering af pesticider og fastlæggelse af grænseværdier for indtag er mikrobielle påvirkninger med eventuelt negative langsigtede konsekvenser stort set ikke belyst. Formålet med dette projekt er at undersøge påvirkningen og minimums effekt koncentrationen (MEC) af pesticidet glyphosat, samt de hjælpestoffer (adjuvanter), der er til stede i det kommercielle produkt Roundup® på tarmmikrobiotaens sammensætning og funktion. I projektet udvikles en in vitro fermenteringsmodel, som vil blive valideret in vivo i en dyremodel. De bestemte MEC værdier vil blive holdt op imod gældende grænseværdier (MRL) i fødevarer samt det fastsatte maksimale daglige indtag på 0,3 mg/kg legemsvægt, for derved at vurdere om arbejds- eller forbruger relateret eksponering for glyphosat kan have effekt på tarmens bakteriesammensætning og dermed kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Inducerede ændringer i tarmmikrobiotaen vil i den udviklede model fungere som en følsom indikator, der kan bruges til at bestemme restkoncentrationer af andre kemiske pesticider, der er biologisk relevante i forhold til tarmens bakteriesammensætning. Påvirkninger af værtsorganismens tarmintegritet (permeabilitet) samt ændringer i kortkædet fedtsyre produktion forårsaget af en ændret tarmmikrobiota eller glyphosat i sig selv vil indgå som en parameter.
AcronymPestiGUT
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201530/09/2017

Collaborative partners