Project Details

Description

Projektformål:
Projektets formål er, at udvikle og formidle ny viden indenfor nyindustriel produceret arkitektur og byggeri i Danmark via fokus på udvikling af systemleverancer.
Den nyeste teknologi vil blive inddraget og udnyttet, og der vil blive fokuseret på design, bæredygtighed, samt nye produktionsmåder og organisationsformer - både på det arkitektoniske, det produktionsmæssige og det forretningsmæssige felt.

Systemleverancer skal i denne sammenhæng forstås bredt: der skal arbejdes med udvikling af teori, metoder og konkrete projekter fra ”delsystemer”, over ”rumlige systemer” til ”bygningssystemer” – dette både på konceptniveau og på konkret udviklingsniveau.

Netværkets formål vil blive realiseret i et tæt samarbejde mellem os involverede parter for netop at kunne udnytte den synergi, der vil opstå ved at samtænke vore forskellige faglige ekspertiser indenfor det sammenhængende faglige ”verdensbillede”, som senere er beskrevet og illustreret.
StatusFinished
Effective start/end date27/02/200731/05/2007