Systematic leaching data for waste incineration bottom ashes

 • Astrup, Thomas Fruergaard (Project Manager)
 • Hyks, Jiri (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Formål er på systematisk vis at frembringe et skalerbart datasæt for udvaskningen af udvalgte slagger
  AcronymBA Leaching
  StatusFinished
  Effective start/end date06/09/200530/09/2006

  Funding

  • Sam.arb.aftaler - Amter og kommuner

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.