System til optimal regulering af fjernvarmeproduktion

 • Madsen, Henrik (Project Manager)
 • Nielsen, Torben Skov (Project Participant)
 • Nielsen, Henrik Aalborg (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Resultat af projektet er et PC-baseret system, kaldet 'Prognose- og energistyringssystem' PRESS, til løbende udpegning af kritiske fremløbstemperaturer i fjernvarmenettet i Esbjerg/Varde, samt løbende beregning af varmebehovsprognoser op til 12 timer frem. Systemet beregner løbende den nødvendige fremløbstemperatur fra kraftvarmeværket (Vestkraft) dels til tilfredsstillelse af udetemperaturafhængige minimumstemperaturer i udvalgte/kritiske punkter i nettet, og dels til tilfredsstillelse af fjernvarmesystemets predikterede varmebehov. Som et delresultat estimeres for hvert enkelt kritisk punkt, tiden for fjernvarmevandets transport fra Vestkraft til det pågældende punkt i fjernvarmenettet.
  Aftastning af relevante målinger i fjernvarmesystemet foretages automatisk af programsystemet. Systemet er en væsentligt udbygget version af et prognoseprogram, som tidligere er udviklet på IMM. Programsystemet er installeret på en computer i et kontrolrum på Vestkraft. Operatørerne regulerer fremløbstemperaturen fra Vestkraft ifølge programmets anvisninger. Projektet er finansieret af og gennemført i henhold til en samarbejdsaftale med I/S Vestkaraft og Forsyningsvirksomhederne i Esbjerg. Erfaringerne med anvendelse af systemet følges og udnyttes i projektet: "Optimeret drift af fjernvarmesystemer".
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/1988 → …

  Collaborative partners

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.