SYNOPSIS : Udredningsarbejde vedrørende et rammesystem for Integreret Innovation i Produkt-, System- og Serviceudvikling

Project Details

Description

Netværksprojekt Synopsis, som har til formål at udføre et udredningsarbejde, bestående i en kortvarig, koncentreret indsats af en lille gruppe forskere, der opsøger i alt 10 danske virksomheder med henblik på identifikation af sammenhængende innovationsmønstre i strategiske, tværfunktionelle og projektrelaterede innovationstiltag. Der focuseres på egnede, aktuelle tiltag, knyttet til f.eks. ny teknologi, kvalitetsindsats, midularisering, miljøindsats, nye integrationsværktøjer osv.

Hensigten er at en væsentlig del af resultaterne fra projektet således vil blive beskrivelser af komplekse og dynamiske forhold i virksomhedens innovationstiltag, ud fra en bred forskningsprofil og en række synspunkter. Dette resultat vil, i groft mønster, omfatte nye tværdiciplinære erkendelser og afsæt til et nyt paradigma for forskning og innovation. For erhvervslivet skabes der dialog og bevidstgørelse om innovation og der udarbejdes inspirationseksempler til skærpele af kompetancer, arbejdsformer, forandring og produktivitet.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200231/12/2004