Swine plasma immunoglobulins against post-weaning diarrhoea

 • Heegaard, Peter M. H. (Project Applicant)
 • Larsen, Lars Erik (Project Participant)
 • Hedegaard, Chris Juul (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Fravænningsdiarré medfører nedsat velfærd og økonomiske tab som følge af sygdom og dødsfald og udgifter til behandling (antibiotika og zink) og er en udbredt lidelse i intensiv svineproduktion. I projektet udvikles nye metoder og produkter til beskyttelse mod infektiøst betinges fravænningsdiarré,baseret på naturlige antistoffer (immunglobulin). Da der opsamles store mængder svineplasma som restprodukt på slagterierne og projektet råder over en højeffektiv og priseffektiv metode til oprensning af immunglobulin direkte fra plasma kan det produceres til en pris, der er økonomisk bæredygtig for svineproducenter. Det virker ved lokalt i tarmen at beskytte mod en række sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Den midlertidige lokale immunitet, der hermed etableres ledsages af opbygning af såkaldt aktiv immunitet hos den enkelte gris. På denne måde hjælper immunglobulinet grisen gennem den vanskelige periode omkring fravænning, hvor den er udsat for et stor smittepres fra patogener, den endnu ikke har opbygget immunitet imod. Herved får grisen mulighed for at håndtere infektionerne uden at blive syg. Projektet udnytter således ved hjælp af innovative fremstillingsmetoder et restprodukt fra svineproduktionen til at tilvejebringe immunglobulin til forbedring af svinevelfærd og produktivitet ved at formindske forekomsten af sygdom og dødsfald væsentligt i den sygdomsbelastede fravænningsperiode under samtidig minimering af behovet for behandling med antibiotika og zink.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/201230/09/2015

  Collaborative partners