Sustainable Carbon Power

Project Details

Description

SUCAP eller ("Grøn Kulkraft") handler om at fremstille ikke-fossilt kulstof til kombineret energilagring og CO2 fjernelse. Den centrale idé i SUCAP projektet er at konvertere kombinationen af elektrisk vedvarende energi og CO2 til kombinationen af kul og oxygen, altså til et lager af potentiel energi. Processen er absolut mulig rent kemisk, men ikke udviklet og afprøvet, idet den hidtil været anset som ineffektiv og unødvendig til energilagring. Vi vil vise, at det er muligt og effektivt at lagre energi som kul. SUCAP handler primært om en reduktion af CO2 til kul, d.v.s. den fuldstændige omdannelse, men det er også muligt at foretage en partiel CO2 reduktion til f.eks. brændstofferne kulmonoxid (CO), metan (CH4), dimethyl ether (DME), methanol (CH3OH) og andre flydende energistoffer. Projektet har som opgave at udvikle metoder hertil og demonstrere gennemførelse af processen i praksis, samt at vurdere økonomien. Hvis effektiviteten kan blive rimelig, hvad vi tror, kan projektet få meget vidtrækkende betydning for samfundets energiforsyning.
AcronymSUCAP
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/08/2018

Keywords

  • carbondioxide
  • carbon-capture
  • electricity-load-leveling
  • energy
  • environment

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.