Substitution of natural aggregates in concrete applications

Project Details

Description

Projektet skal undersøge mulighederne for at afhjælpe sandmangel i Danmark, der bl.a. skyldes anvendelsen i beton, ved at udvikle en løsning med bundaske fra biomasse kraftværker. Særligt typen 'circulating fluidized bed' kedler er interessant her, da bundasken er en finkornet sand, uden de mange ubrændte elementer der findes i andre asker.

Layman's description

Vi er ved at løbe tør for sand i Danmark, af den type og kvalitet der kan bruges i beton. På samme tid produceres der en masse aske ved forbrænding af træ, som lige nu kan bruges til byggemateriale eller jordforbedring som man ofte ser med aske fra kraftværkerne. Nu har vi fundet en bestemt type aske som potentielt kan slå to fluer med et smæk, ved at anvende det som erstatning for naturligt sand, som man dermed ikke behøver suge op fra havbunden eller grave op fra en grusgrav. Ydermere skal materialet transporteres kortere afstande, end sand der importeres fra forskellige landsdele, eller sågar fra udlandet.
Det skal derfor undersøges hvilken effekt det har på betons holdbarhed og styrke, og hvor det eventuelt kan finde vej til anvendelse ude i beton industrien.
StatusActive
Effective start/end date01/02/202325/05/2026