Styrkelse af det videnmæssige beredskab overfor svinepest

 • Uttenthal, Åse (Project Manager)
 • Lohse, Louise (Project Participant)
 • Nielsen, Jens (Project Participant)
 • Rasmussen, Thomas Bruun (Project Participant)
 • Enøe, Claes (Project Participant)
 • Mortensen, Sten (Contact Person)
 • Boklund, Anette (Contact Person)

  Project Details

  Description

  Risikoen for at importere alvorlige smitsomme husdyrsygdomme er stærkt forøget i takt med verdens stigende globalisering med øget rejseaktivitet og samhandel. Af disse sygdomme udgør klassisk svinepest (CSFV) en særlig trussel under danske forhold, og udbrud af denne virussygdom i danske svin vil medføre store dyrevelfærdsmæssige problemer såvel som alvorlige økonomiske konsekvenser.
  Det er derfor vigtigt at få etableret et overvågningssystem, hvor man tidligt kan påvise tilstedeværelsen af denne infektion, og derved har muligheden for at forebygge yderligere spredning. En række forskellige faktorer, f.eks. grisenes alder, genetiske baggrund og sundhedsstatus, har betydning for, hvordan infektionen udvikler sig. Derfor er det helt afgørende at have detaljeret information om det kliniske billede og kendskab til de enkelte virusstammers reaktionsmønstre i danske grise.
  I dette 3-årige nationale forskningsprojekt, finansieret af Fødevareforskningsprogrammet 2007, fokuserer vi på tidlig opdagelse af sygdommen og den tilhørende diagnostik.
  Projektet vil generere informationer af afgørende betydning for videnberedskabet omkring forebyggelsen af svinepestepidemier i Danmark, og løbende formidling af resultater til det internationale, videnskabelige netværk omkring svinepest, danske og EU myndigheder, dyrlæger, produktion og erhvervsorganisationer er højt prioriteret.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200831/03/2011

  Funding

  • Forskningsprojekter - Andre ministerier og styrelser

  Keywords

  • husbandry animal diseases
  • Classical Swine Fever virus
  • Diagnostics
  • Immuno-pathogenesis