Strutural Control and Passive Damping Mechanisms

    Project Details

    Description

    De teknologiske fremskridt indenfor udvikling af materialer og brugen af computerberegninger i forbindelse med dimensionering har muliggjort opførelsen af store og relativt slanke konstruktioner. Da dæmpningen i konstruktionsmaterialer generelt er lav, har dette ført til større sandsynlighed for dynamiske effekter i forbindelse med ydre belastninger. Som eksempler kan nævnes vind- og bølgelast på offshore konstruktioner, vindlast på broer og jordskælvsbelastninger. Reduktion af konstruktioners svingninger kan opnås ved brug af passive dæmpningselementer, semi-aktive dæmpningselementer, hvilket vil sige passive elementer, hvis egenskaber kan ændres løbende, afhængig af konstruktionenes opførsel,samt aktiv kontrol, hvor ydre kræfter påsættes konstruktionen for at modvirke svingningerne. Det pågældende forskningsprojekt omfatter to beslægtede emner: moddellering og undersøgelse af passive dæmpere og dæmpningsmekanismer og sammenligning af aktiv, semi-aktiv og passiv kontrol af svingninger i konstruktioner. Mange publiserede resultater fokuserer på deterministiske systemer, og resultaterne er ofte givet i form af numeriske eksempler. I det pågældende projekt benyttes en stokastisk tilgangsvinkel kombineret med eksakte, approsimerede og numeriske resultater indenfor ikke-leneær stokastisk svingningsteori.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/08/200331/07/2005