Stereoskopi 2: C-M-C, 1999-2003

  Project Details

  Description

  Der er udviklet en ny kategori af metoder til farvekodning af stereoskopiske billeder. Metoden
  er i princippet anvendelig til de fleste formål, der anvender eller vinder ved stereoskopi, men sigter pri-
  mært imod sådanne (som f.eks. udstillinger), hvor betragtningsvilkårene er varierende og hvor gengivelse af stereobilledet i fysiske omgivelser skal kunne optimeres.
  Der er etableret et selvstændigt firma, United Exhibits MultiMedia A/S, hvis mission er at kommercialisere metoden.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/199931/12/2003

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.