Statistisk finansieringsteori

 • Madsen, Henrik (Project Manager)
 • Nielsen, Jan Nygaard (Project Participant)
 • Baadsgaard, Mikkel (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Liberaliseringen af de internationale finansmarkeder har gjort det nødvendigt for banker og investeringsselskaber mm. at anvende avancerede matematiske og statistiske metoder til risikostyring og -elimination (hedging).
  Der benyttes ikke-lineære filtreringsmetoder til parameter- og tilstandsestimation i diskret observerede stokastiske differentialligninger.
  Der anvendes ikke-parametriske metoder til idenfifikaton af stokastiske differentialligninger og heteroskedastiske modeller i diskret tid. Metoderne anvendes til modellering af multivariate rentestrukturmodeller og stokastiske volatilitetsmodeller.
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/1994 → …

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.