Statistisk analyse af jordkomponenters betydning for cadmium sorption i jord.

  Project Details

  Description

  Formaalet med projektet er at undersoege om distributionskoefficienten, der udtrykker forholdet mellem komponenten bundet i hhv. jord- og vandfasen kan beskrives ved hjaelp af en raekke jordparametre samt hvilke jordparametre der i denne forbindelse er vigtige. Sekundaert er formaalet at optimere bestemmelsen af distributionskoefficienten udfra sammenhoerende vaerdier af S og C.
  Projektet udfoeres i samarbejde med IMT og KVL.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/199531/12/1997