Stabilisering af arsen- og kromforurenet jord med okkerslam fra vandværker

 • Nielsen, Sanne Skov (PhD Student)
 • Kjeldsen, Peter (Main Supervisor)
 • Jakobsen, Rasmus (Supervisor)
 • Bjerg, Poul Løgstrup (Examiner)
 • Cundy, Andrew B. (Examiner)
 • Østergaard, Peter Holm (Examiner)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200818/09/2013

  Funding

  • DTU stipendium

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.