SPACES-workshops : cipu

  Project Details

  Description

  Vi skal leve af …

  … at både industri, forskning og uddannelser bidrager til innovation i produktudvik-ling, serviceydelser og forretningsskabelse. Innovation rækker langt videre end den klassiske produktudvikling og omfatter alle sider af den erhvervsmæssige aktivitet. Banebrydende innovationer rækker ud over salget af produkter på nye måder, og involverer viden om service, teknologi, brugere og markeder.

  Industrien står i dag overfor en række nye udfordringer, som kræver udvikling af nye innovative kompetencer, metoder og fremgangsmåder til udvikling af produkter og systemer. I erkendelse heraf arbejder et nationalt konsortium, repræsenteret af AAU, CBS, SDU, KU og DTU, på etableringen af et nationalt center for innovation i pro-duktudvikling. Vores initiativ kalder vi for cipu. Det er vores formål at samarbejde med industrien om forskning i og formidling af den nyeste viden fra forskning og in-dustriel anvendelse og skabe synteser ved at bringe disse videnområder sammen.

  Vi afholder en workshop ca. hver 6. uge og tiltrækker ca. 40 deltager fra forsknings- og industri-sektorer.
  StatusFinished
  Effective start/end date28/06/200501/07/2008

  Funding

  • [Ordinær drift UK 10]