Smart Cities Accelerator

Project Details

Description

Smart Cities Accelerator (SCA) drevs med visionen att skapa smarta städer och en fossilfri framtid i Öresundsregionen. Projektet finansierades av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och partners under åren 2016 – 2020.
Innovation för hållbara och smarta städer i Öresundsregionen
Genom SCA samlades kommuner, universitet och näringsliv från hela sundet för att utveckla och testa lösningar med fokus på energieffektivitet och bättre utnyttjande av förnybara källor – alla enade om att framtidens hållbara och smarta städer skapas tillsammans!
AcronymSCA
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201729/02/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.